Senter Road

Senter Road được xác định trong Vision Zero Action Plan của San Jose, là một trong những 15 đường phố của thành phố với tỷ lệ thương tích giao thông nghiêm trọng cao nhất. Dự án này sẽ thiết kế lại đường phố để cải thiện sự an toàn cho những người đi xe đạp, đi bộ, và lái xe.