Cuộc họp cộng đồng trực tuyến dự án xây dựng nhanh McLaughlin

Chúng tôi đã tạo một bài thuyết trình để giải thích những thay đổi đối với Đại lộ McLaughlin và chúng tôi rất muốn nhận được phản hồi của bạn sau khi bạn xem xong. Bạn cũng có thể đọc bản tóm tắt dự án của chúng tôi.

This Survey is closed; visit McLaughlin Avenue Quick Build Project for updates.