Tuyến đường 10th và 11th.

Sở Giao thông Vận tải Thành phố San José sẽ phục hồi các đường số 10 và 11. Hành lang này là một tuyến đường quan trọng trong mạng lưới đang phát triển Đường Đạp Xe An Toàn (Better Bikeway). Dự án này nhằm mục đích tăng tỷ lệ đi xe đạp bằng cách tạo sự thoải mái cho người sử dụng ở mọi lứa tuổi và khả năng.

Tóm tắt Dự án Cải tạo đường 10th và 11th

Đường số 10th và 11th hiện có hai làn đường giao thông, một làn xe đạp và làn đỗ xe…

Buổi họp cộng đồng trực tuyến về tuyến đường 10th và 11th

Chúng tôi muốn lắng nghe ý kiến của quý vị về dự án Cải tạo và Hoàn thiện tuyến đường…