Naglee Avenue

Sở Giao thông Vận tải Thành phố San José sẽ sửa chữa lại Đại lộ Naglee nằm giữa Đại lộ Alameda và Đại lộ Bascom. Ngoài vỉa hè mới, dự án sẽ lắp đặt làn đường dành cho xe đạp có chắn và bờ dốc cho lề đường.

Cập nhật về dự án Naglee Avenue # 3

Trong bản cập nhật này cho Dự án Đại lộ Naglee, quý vị có thể đọc về tiến độ xây dựng và các tác động thời tiết có thể xảy ra.

Cập nhật về dự án Naglee Avenue

Trong bản cập nhật lần này dành cho Dự án Naglee Avenue, quý vị có thể đọc phản hồi của chúng tôi đối với những câu hỏi và nhận xét được đóng góp trong cuộc khảo sát trực tuyến của chúng tôi.

Tóm tắt dự án Naglee Avenue

Tìm hiểu về dự án cải tạo tuyến đường Naglee Avenue và những thay đổi về thiết kế đường phố giữa đường The Alameda và đường Bascom.