Fruitdale Avenue

Sở Giao thông Vận tải Thành phố San José sẽ cải tạo Đại lộ Fruitdale nằm giữa Đường cao tốc Tây Nam và Đại lộ Bascom. Ngoài mặt đường mới, dự án sẽ lắp đặt các cải tiến sau: làn đường dành cho xe đạp có chắn, bờ dốc cho lề đường, và lối băng qua đường có đánh dấu.

Cập nhật Số 2 của Dự án Đường Fruitdale

Dự án Đường Fruitdale đòi hỏi bổ sung các vạch đường phía đông con đường Southwest Expressway. Các vạch đường bổ sung này là thiết yếu trong việc bảo đảm an toàn cho người lưu thông về hướng Tây trên đường Fruitdale. Các bạn sẽ thấy các vạch này được vẽ tạm thời trên đường kể từ ngày 6 tháng 4 năm 2021.

Cập nhật về dự án Fruitdale Avenue

Bản cập nhật này cung cấp thông tin về lịch trình xây dựng làn đường dành cho xe đạp trên Đại lộ Fruitdale. Dự án sẽ diễn ra vào mùa Xuân năm 2021 do sự chậm trễ không lường trước được trong các giai đoạn thiết kế của chúng tôi.

Tóm tắt dự án Fruitdale Avenue

Tìm hiểu về việc cải tạo và những thay đổi liên quan đến tuyến đường Fruitdale Avenue, đoạn giữa Bascom Avenue và Southwest Expressway.