Fruitdale Avenue

Cập nhật về dự án Fruitdale Avenue

Bản cập nhật này cung cấp thông tin về lịch trình xây dựng làn đường dành cho xe đạp trên Đại lộ Fruitdale. Dự án sẽ diễn ra vào mùa Xuân năm 2021 do sự chậm trễ không lường trước được trong các giai đoạn thiết kế của chúng tôi.

Tóm tắt dự án Fruitdale Avenue

Tìm hiểu về việc cải tạo và những thay đổi liên quan đến tuyến đường Fruitdale Avenue, đoạn giữa Bascom Avenue và Southwest Expressway.