Dịch vụ chia sẻ phương tiện một chiều

Tóm tắt dự án Dịch vụ Chia sẻ Phương tiện một chiều

Thành phố đang thiết lập các quy tắc để cho phép các công ty cung cấp dịch vụ chia sẻ…

Khảo sát về dịch vụ chia sẻ phương tiện một chiều

Thành Phố San Jose đang cân nhắc việc cung cấp dịch vụ chia sẻ phương tiện một chiều nhằm mở…