Chiến Lược Kế Hoạch Truy Cập & Di Động

Đội ngũ Kế Hoạch Truy Cập & Di Động đã soạn ra một số chiến lược khả thi để đạt được mục tiêu của Thành Phố. Thành Phố sẽ chia sẻ các chiến lược khác nhau vềkế hoạch di chuyển ở San José trong mùa hè năm 2021 để lấy ý kiến phản hồi của cộng đồng. Những bài đăng về các chiến lược này sẽ bao gồm các câu hỏi khảo sát cho mọi người chia sẽ suy nghĩ của mình. Nếu như bạn muốn nhận được thông báo khi những chiến lược này đăng tải để lấy phản hồi, xin hãy đăng kí để nhận cập nhật (trong thanh bên)

Mỗi lần bạn chia sẽ suy nghĩ của mình trên 1 trong 9 khảo sát của các chiến lược, bạn có thể tham gia vào chương trình bốc thăm với giải thưởng là 1 thẻ quà tặng $50 của Target. Bạn có thể tham gia vào tất cả 9 cuộc khảo sát để nâng cao khả năng chiến thắng Người tham gia phải từ 18 tuổi trở lên. Những người chiến thắng sẽ được liên lạc thông qua email mà họ đã cung cấp vào tháng 9, năm 2021 Để nhận được giải thưởng, những người chiến thắng phải hồi âm trong vòng 7 ngày từ khi nhân được thông báo trên email.

Safer Streets, Enjoyable Public Spaces, and Adding Walking Paths

Lighting Improvements, Green Infrastructure, and Low Stress Bike Facilities

Bike and Pedestrian Infrastructure Maintenance, Bike Storage, and Bike Connectivity

Traffic Signals for Bicyclists and Pedestrians, Transit Expansion, and Improving Transit Service

Free and Reduced-Fare Transit, Better Transit Stops, and Real-Time Transportation Information

Mobile Ticketing, Microtransit and On-Demand Service, and Mobility Hubs

Transportation Demand Management (TDM) and Congestion Management Fees

Sustainable Local Deliveries and Parking Pricing for Curb Management

Encourage Electric Vehicles (EV), Encourage Carshare, and Unbundled Parking and Shared Parking