San Antonio

Tóm tắt dự án San Antonio

Tìm hiểu về dự án cải tao đường San Antonio đoạn từ đường số 17th đến đường Jackson Avenue và những thay đổi về thiết kế đường phố liên quan.