Video của Hội Thảo số 1 về Kế Hoạch Giao thông ở Khu Vực Trung Tâm Thành Phố

Xin chân thành cảm ơn quý vị đã bỏ thời gian quý báu của mình để tham gia cùng chúng tôi vào buổi hội thảo về Kế Hoạch Giao Thông Trung Tâm Thành Phố vào ngày 28 tháng 10. Chúng ta đã thảo luận về những Nguyên Tắc Hướng Dẫn cho kế hoạch cùng với những ý tưởng về những điều cần thiết để tạo nên một Trung Tâm Thành Phố trong tương lai cùng với một hệ thống giao thông tuyệt vời mà chúng ta muốn thấy trong năm 2040.

Nếu quý vị chưa tham gia cuộc khảo sát, xin vui lòng ấn vào link này để tham gia!

Quý vị cũng có thể tải xuống slidedeck.