Tóm tắt Dự án Cải tạo đường 10th và 11th

Đường số 10th và 11th hiện có hai làn đường giao thông, một làn xe đạp và làn đỗ xe ở cả hai bên của những con đường một chiều này. Đề xuất thiết kế của dự án này nhằm giữ nguyên hai làn đường giao thông và hai làn đậu xe sát lề đường, chỉ thay đổi làn đường dành cho xe đạp và thiết kế tại các giao lộ. Một lề đường bằng bê tông sẽ được thiết lập bên ngoài làn đường dành cho xe đạp, bao gồm cả những lối ra vào xe (driveways). Giao thông địa phương muốn truy cập vào chỗ đậu và driveways sẽ phải đi vào làn đường dành cho xe đạp ở đầu mỗi ô phố và đi ra ở cuối mỗi ô phố. Làn đường dành cho xe đạp mới này còn được gọi là “làn đường mặt tiền” chỉ dành riêng cho người dân sống tại khu vực dự án.

Tại các giao lộ, dự án sẽ thiết lập thêm các đảo bê tông gần các góc cua để phục vụ một vài mục đích khác nhau. Những đảo bê tông này sẽ làm chậm các phương tiện sắp rẽ, giúp việc bang qua đường trở cắt an toàn hơn cho người đi bộ và đạp xe. Đảo bê tông cũng sẽ giúp dẫn hướng phương tiện đi vào “làn đường mặt tiền” và các lối ra vào xe (driveways). Cuối cùng, tại các trạm dừng xe buýt, các đảo bê tông sẽ đóng vai trò là địa điểm an toàn để đợi xe.

Dự án này sẽ được thi công vào mùa hè và mùa thu năm 2020, trong lúc những đường này đang được cải tạo lại. Trong giai đoạn đầu tiên, thiết kế mới sẽ được thiết lập chủ yếu bằng các vạch kẻ đường và cột phân cách bằng nhựa. Vào năm 2021, Sở Giao thông Thành phố sẽ tiếp tục với giai đoạn thứ hai nhằm bổ sung các đảo bê tông. Sở Giao thông đang trong quá trình phác thảo bản thiết kế cuối cùng và những phản hồi cũng như góp ý của quý vị sẽ giúp chúng có những sửa đổi phù hợp hơn.