Tín hiệu giao thông dành cho người đi xe đạp và người đi bộ, mở rộng phương tiện công cộng và cải thiện dịch vụ phương tiện công cộng

Chiến lược 10 đến 12 cho Kế Hoạch Truy Cập & Di Chuyển tập trung vào việc làm cho tín hiệu giao thông tốt hơn cho những người đi xe đạp và đi bộ, tạo ra các tuyến đường dành cho phương tiện công cộng mới và cải thiện dịch vụ di chuyển công cộng.