Tín hiệu giao thông dành cho người đi xe đạp và người đi bộ, mở rộng phương tiện công cộng và cải thiện dịch vụ phương tiện công cộng

Ba chiến lược này tập trung vào việc làm cho tín hiệu giao thông tốt hơn cho những người đi xe đạp và đi bộ, tạo ra các tuyến đường dành cho phương tiện công cộng mới và cải thiện dịch vụ di chuyển công cộng. “Làm cho tín hiệu giao thông hoạt động tốt hơn” giúp người đi xe đạp, đi bộ và sử dụng xe lăn và / hoặc các thiết bị hỗ trợ di chuyển một cách an toàn. “Mở rộng phương tiện công cộng” thêm phương tiện công cộng mới tại, trên hoặc dưới đường phố. “Nâng Cao Dich Vụ Di Chuyển Công Cộng” bổ sung thêm nhiều tuyến xe buýt, thời gian làm việc và làn đường.

Chiến Lược AMP 10-12

Chiến Lược 10: Nâng Cao Sự Hiệu Quả của Tín Hiệu Giao Thông cho Người Đi Bộ và Đi Xe Đạp.

Xác định các vị trí nơi hoạt động của các tín hiệu giao thông phải ưu tiên sự di chuyển, thoải mái và an toàn của người đi bộ và xe đạp.

Ví dụ: Cho phép người đi bộ đi trước trên đường dành cho người đi bộ qua đường trước khi đèn tín hiệu giao thông ô tô chuyển sang màu xanh để họ dễ nhìn thấy hơn. Thực hiện phương pháp người đi bộ "chen lấn" (hình bên phải) để tất cả các ô tô dừng hẳn khi người đi bộ băng qua đường. “Làn sóng xanh” cho phép những người đi xe đạp có tín hiệu hẹn giờ tốt hơn, dẫn đến việc đi xe với ít thời gian chờ hơn, đặc biệt nếu cá nhân tuân theo tốc độ giới hạn đã thiết lập cho tín hiệu. Điều này cũng có thể cung cấp cho người đi xe đạp tầm nhìn rộng hơn.

Chiến Lược 11: Mở Rộng Phương Tiện Công Cộng

Mở rộng hệ thống chuyển tuyến bằng cách phát triển các tuyến chuyển tuyến mới trên hoặc dưới giao thông đường phố.

Ví dụ: Dự án BART Thung Lũng Silicon giai đoạn 2 của VTA sẽ mở rộng dịch vụ BART 6 cây số từ Trung Tâm Chuyển Tuyến Berryessa đến trung tâm thành phố San Jose. Hoặc mở rộng các tuyến đường sắt và xe buýt trên các làn đường riêng, có khả năng đi ngầm hoặc phía trên cao.

Nguồn: BART

Chiến lược 12: Nâng Cao Dịch Vụ Di Chuyển Công Cộng Hiện Có

Giúp việc di chuyển trên phương tiện công cộng trở nên dễ dàng hơn bằng cách tăng tần suất dịch vụ, bổ sung tuyến đường, thêm làn xe buýt và mức độ ưu tiên của tín hiệu giao thông, đồng thời thêm nhiều giờ hoạt động trong ngày của phương tiện giao thông.