Sự thay đổi trong cách chúng ta di chuyển nhờ Kế Hoạch Tiếp Cận & Lưu Thông

Bạn có biết rằng khoảng 63% lượng khí nóng lên toàn cầu của Thành Phố đến từ các hoạt động giao thông?

Theo thời gian, Thành Phố San Jose muốn tạo ra một sự thay đổi lớn trong cách mọi người đi lại để giảm thiểu sự ùn tắt và ô nhiễm từ xe hơi và xe tải.

Chúng tôi muốn làm cho việc đi lại, đạp xe, đi xe buýt, đi tàu, và việc đi chung xe với người khác trở nên dễ dàng hơn cho cư dân thành phố. Chúng tôi cũng đang xem xét những giải pháp mới sáng tạo như xe điện công cộng và xe không người lái.

Thành Phố cũng vừa bắt đầu một nỗ lực được gọi là Kế Hoạch Tiếp Cận và Lưu Thông (AMP) để hỗ trợ sự thay đổi trong cách mọi người di chuyển. Khi làm việc với cộng đồng, chúng tôi sẽ tạo ra một phương pháp xây dựng một tương lai tốt đẹp hơn. AMP sẽ:

  • Hình thành các mục tiêu giao thông lâu dài cho Thành Phố
  • Xác định các cách thức rõ ràng để đo lường tiến trình
  • Tìm ra những chương trình và dự án giao thông tốt nhất để đạt được các mục tiêu đề xuất

Vui lòng tham gia vào buổi khảo sát để cho chúng tôi biết những ưu tiên hàng đầu của bạn là gì.