QUY TẮC HƯỚNG DẪN

Trong Open House Online này, chúng tôi đưa ra rất nhiều cải tiến quy mô nhỏ sẽ triển khai trong thời gian tới. Chúng tôi cũng đã xác định được một số “Thay đổi lớn” với quy mô lớn, đòi hỏi nhiều năm lập kế hoạch và xây dựng.

Bất kể quy mô dự án đến đâu, tất cả những cải tiến này đều sẽ đi kèm với một số điều cần đánh đổi. Đồng thời, mỗi thành viên cộng đồng cũng đều có những ưu tiên khác nhau, tùy thuộc vào nhu cầu và sở thích của mỗi người.

Các cư dân và chủ doanh nghiệp đều chia sẻ với chúng tôi rằng họ muốn có những lựa chọn di chuyển hiệu quả, an toàn và thoải mái. Họ cũng mong muố có được khả năng tiếp cận an toàn và dễ dàng hơn đối với việc làm, các hoạt động kinh doanh, giải trí và nhà ở Trung tâm thành phố San José. Điều này bao gồm cả nhu cầu về việc phân phối hàng hóa hiệu quả. Phản hồi này đã giúp chúng tôi xây dựng một bộ giá trị, hay còn gọi là Nguyên tắc Hướng dẫn dành cho đề án Quy hoạch Giao thông Thành phố.

This Survey is closed; visit Downtown Transportation Plan for updates.