Phương tiện di chuyển công cộng miễn phí và giá rẻ, trạm dừng tốt hơn và thông tin vận chuyển theo thời gian thực

Chiến lược 13 đến 15 trong Kế hoạch Tiếp cận & Di chuyển tập trung vào phương tiện cộng cộng miễn phí và giá rẻ, điểm dừng trung chuyển tốt hơn và thông tin di chuyển trong thời gian thực.