Khuyến khích xe điện (EV), khuyến khích dịch vụ thuê xe và bãi đậu xe không bắt buộc như bãi đậu xe chung

Các chiến lược từ 23 đến 25 cho Kế hoạch Tiếp cận & Di chuyển tập trung vào Khuyến Khích Xe Điện (EV), Khuyến khích dịch vụ chia sẽ xe, và Bãi đậu xe không bắt buộc và Bãi đậu xe Chung.