Khảo sát về quy hoạch giao thông của trung tâm thành phố

Xin vui lòng tham gia khảo sát Quy hoạch Giao thông Vận tải Trung tâm Thành phố của chúng tôi để giúp chúng tôi hiểu trải nghiệm của quý vị khi đến, ra khỏi, và vòng quanh trung tâm thành phố. Điều này sẽ giúp chúng tôi hiểu nhu cầu của cộng đồng đối với Quy hoạch Giao thông cho Trung tâm Thành phố.

  • Vui lòng chọn điều mô tả tốt nhất về bạn.
  • Trước đại dịch COVID, bạn có thường xuyên sử dụng các phương thức sau làm phương tiện chính để đi đến hoặc đến hoặc đi vòng quanh Trung tâm thành phố San Jose không?

  • Vui lòng chọn tối đa 3 lựa chọn.
  • Bạn cảm thấy thoải mái và an toàn như thế nào với các phương tiện di chuyển sau đây để đi lại tại trung tâm thành phố với con cái, cha mê hoặc ông bà của mình?

  • Vui lòng chọn tối đa 3 lựa chọn.
  • Vui lòng chọn tối đa 3 lựa chọn.
  • Vui lòng chọn tối đa 3 lựa chọn.
  • Vui lòng nhập địa chỉ email của quý vị để được nhận tin tức mới. Chúng tôi sẽ chỉ sử dụng địa chỉ email của quý vị để gửi những cập nhật mới về dự án.