Khảo sát Dự án An toàn cho Người đi bộ và Xe đạp ở Đại lộ Pearl

Hãy xem video dưới đây và chia sẻ suy nghĩ của bạn thông qua cuộc khảo sát của chúng tôi.

 • Rất có khả năngHơi có khả năngTrung tínhHơi không chắc chắnRất không có khả năng
  Làn đường dành cho xe đạp (làn đường được sơn trên đường chỉ dành cho xe đạp)
  Bảo dưỡng mặt đường và biển báo tốt hơn
  Chia sẻ xe đạp (cho thuê xe đạp và xe đạp điện ngắn hạn)
  Giảm tốc độ xe
 • Hãy cho chúng tôi biết điều gì quan trọng với bạn.
 • Rất có khả năngHơi có khả năngTrung tínhHơi không chắc chắnRất không có khả năng
  Nhiều lối đi bộ hơn
  Đường dốc vỉa hè mới hoặc đã sửa chữa
  Ít làn xe hơn khi băng qua đường
  Giảm tốc độ xe
 • Hãy cho chúng tôi biết điều gì quan trọng với bạn.
 • Nhập địa chỉ email của bạn để nhận thông tin cập nhật. Chúng tôi sẽ chỉ sử dụng địa chỉ email của bạn để gửi cho bạn thông tin cập nhật về nỗ lực này.