Hội thảo Quy Hoạch Giao Thông Trung Tâm Thành Phố (Lần 1)

This content is also available in: English (English)

Hãy tham gia hội thảo đầu tiên của chúng tôi về Bản Quy Hoạch Giao Thông Trung tâm Thành phố San José! Chúng tôi cần sự giúp đỡ của quý vị để xác định tầm nhìn cho tương lai của trung tâm thành phố.

Do sự quan tâm rộng rãi đến cuộc Tranh luận Tổng thống vào thứ Tư, chúng tôi đã quyết định dời lại buổi hội thảo Kế hoạch Giao thông Vận tải Trung tâm thành phố đầu tiên của chúng tôi vào ngày 28 tháng 10 từ 5:30 chiều đến 7:30 tối. Xin vui lòng tham dự để:

  • Tìm hiểu về nỗ lực Quy hoạch Giao thông Trung tâm Thành phố
  • Nhận báo cáo về kết quả khảo sát ban đầu của chúng tôi
  • Tham gia thảo luận nhóm về các kịch bản tiềm năng trong tương lai
  • Giúp xác định tương lai của khu Trung tâm Thành phố!

Chúng tôi rất mong quý vị có thể tham gia buổi hội thảo này, bất kể là cư dân ở Downtown hay người làm việc ở đây, sở hữu một doanh nghiệp ở đây hoặc dành thời gian ở đây.

Vui lòngđăng ký tham dự buổi hội thảo trực tuyến này. Sau khi đăng ký, quý vị sẽ nhận được một email xác nhận với những thông tin cần thiết để tham dự.