Quy hoạch Kết nối và Giao Thông

Đường Phố An Toàn Hơn, Không Gian Công Cộng Thú Vị và Thêm Lối Đi Bộ.

Những chiến lược này tập trung vào những con phố an toàn hơn, những địa điểm công cộng thú vị…

Chiến Lược Kế Hoạch Truy Cập & Di Động

Đội ngũ Kế Hoạch Truy Cập & Di Động đã soạn ra một số chiến lược khả thi để đạt…

Các Mục Tiêu Đã Được Cập Nhập Của Kế Hoạch Tiếp Cận & Di Động

Kế hoạch Tiếp Cận & Di Động; Di chuyển đã xác định chín mục tiêu tập trung vào giao thông…

Vòng hội thảo đầu tiên của AMP

Từ ngày 12 tháng 11 đến ngày 19 tháng 11 năm 2020, Thành Phố tổ chức một chuỗi bao gồm…

Sự thay đổi trong cách chúng ta di chuyển nhờ Kế Hoạch Tiếp Cận & Lưu Thông

Bạn có biết rằng khoảng 63% lượng khí nóng lên toàn cầu của Thành Phố đến từ các hoạt động…

Khảo sát ban đầu về Quy hoạch Kết nối và Giao Thông (Access and Mobility Plan)

Quy hoạch Kết nối và Giao Thông (Access and Mobility Plan) nhằm cải thiện trải nghiệm đi lại của người…