Dự án xây dựng nhanh đại lộ McLaughlin

Thành phố San José sẽ thực hiện các cải tiến dành cho xe đạp, người đi bộ và phương tiện công cộng trên Đại lộ McLaughlin giữa Đường William và Đường Story như một phần của chương trình bảo dưỡng vỉa hè hàng năm của chúng tôi. Chúng tôi đang tìm kiếm ý kiến của công chúng để thông báo cho các thiết kế cuối cùng của chúng tôi.

Tóm tắt dự án xây dựng nhanh McLaughlin Avenue

Vào mùa xuân năm 2022, Thành phố San Jose sẽ tái thiết Đại lộ McLaughlin từ Đường William đến Đường…

Cuộc họp cộng đồng trực tuyến dự án xây dựng nhanh McLaughlin

Chúng tôi đã tạo một bài thuyết trình để giải thích những thay đổi đối với Đại lộ McLaughlin và…