Dự án An toàn cho Người đi bộ và Xe đạp trên Đại lộ Pearl

Sở Giao thông vận tải San Jose đề xuất cải thiện môi trường đi bộ và đi xe đạp trên Đại lộ Pearl bằng cách thực hiện các thay đổi về dải phân cách giữa Đại lộ Chynoweth và Đại lộ Hillsdale. Những thay đổi này bao gồm nhựa đường mới, đường dành cho xe đạp có đệm và được bảo vệ, cũng như lớp sơn dành cho người đi bộ mới. Những thay đổi sẽ được thực hiện thông qua chương trình bảo trì vỉa hè hàng năm vào mùa thu năm 2021. Các cải tiến khác có thể được bổ sung dựa trên kết quả của quá trình tiếp cận cộng đồng của DOT.

Khảo sát Dự án An toàn cho Người đi bộ và Xe đạp ở Đại lộ Pearl

Hãy xem video dưới đây và chia sẻ suy nghĩ của bạn thông qua cuộc khảo sát của chúng tôi….

Dự án An toàn cho Người đi bộ và Xe đạp ở Đại lộ Pearl

Thành phố San Jose muốn biến Đại lộ Pearl trở thành một con đường an toàn để bạn và gia…