Cập nhật về dự án Naglee Avenue # 3

Dự án Naglee Avenue bị trì hoãn đến mùa xuân năm 2021 do thời tiết lạnh và mưa. Sở Giao Thông sẽ cung cấp thông tin cập nhật khi tiến độ dự án được xác nhận. Cảm ơn vì sự kiên nhẫn của quý vị.