Cập nhật về dự án Fruitdale Avenue

Dự án Fruitdale Avenue sẽ bị trì hoãn cho đến mùa xuân năm 2021. Lý do kỹ thuật vì một số mâu thuẫn giữa vị trí của làn phương tiện và đèn giao thông tại giao lộ Bascom Avenue. Thiết kế dự kiến của chúng tôi giữa Del Mar Ave và Bascom Ave sẽ sắp xếp lại các làn xe để chúng không bị trùng với tín hiệu giao thông. Tuy nhiên, đèn giao thông tại vị trí này thuộc sở hữu của Quận Hạt Santa Clara, họ đang yêu cầu chúng ta phải thay đổi đề xuất quy hoạch. Chúng ta phải đáp ứng điều này để xây dựng được dự án Fruitdale.

Vị trí của mâu thuẫn thiết kế
Ô màu xanh thể hiện vị trí của vấn đề giữa làn giao thông và đèn giao thông.
Góc nhìn cận cảnh về khu vực mâu thuẫn thiết kế
Đề xuất quy hoạch của chúng ta sẽ khiến tất cả làn giao thông này bị chuyển về phía bên trái.

Dự án được dự kiến khởi công vào giữa tháng Mười Một. Ngày khởi công này sẽ bị dời lại do cần có thời gian để sửa đổi các đề xuất quy hoạch của chúng tôi và yêu cầu Quận Hạt xem xét lại. Ngoài ra, chúng tôi không thể hoàn thành dự án trước mùa xuân do thời tiết lạnh và mưa.

Chúng tôi sẽ tiếp tục cung cấp thông tin cập nhật khi dự án này tiến triển. Cảm ơn vì sự kiên nhẫn của quý vị.