Cập nhật Số 2 của Dự án Đường Fruitdale

Dự án Đường Fruitdale nằm giữa con đường Bascom và Southwest Expy đã được bắt đầu vào ngày 29 tháng 3 năm 2021. Vấn đề thi công vẽ vạch đường cho lằn đường mới cho xe hơi và cho xe đạp bắt đầu ngày 6 tháng 4 năm 2021. Các bạn sẽ nhận được 2 thông báo từ nhà thầu công trình cho biết về các ngày chốt thi công trong khoảng từ ngày 16 tháng 3 năm 2021 và ngày khởi đầu của dự án.
Kế hoạch tạm thời thi công vẽ vạch đường giữa đường St. Elizabeth Dr. và Southwest Expy cũng được lên kế hoạch vào ngày 6 tháng 4 năm 2021. Xin vui lòng xem xét bản vẽ dưới đây để thấy các chi tiết thay đổi. Hiện nay chúng ta có 2 làn đường đi thẳng đi về hướng Tây được nối dài từ đường Saint Elizabeth Drive cho tới Southwest Expy. Chúng ta sẽ thay đổi để biến thành 1 làn đường duy nhất đi thẳng, một làn đường quẹo phải và một làn đường quẹo trái nối giữa đường Saint Elizabeth Drive và Southwest Expy. Việc thay đổi này là cần thiết để giúp người lái xe được an toàn khi họ lái xe qua ngã tư Southwest Expy.

Existing conditions on Fruitdale east of Southwest Expy
Hình này cho thấy thực tế con đường này nhìn ra sao trong lúc này. Có 2 làn đường xuyên suốt, 1 làn đường quẹo trái, và 1 làn đường quẹo phải.
Tình trạng con đường Fruitdale về phía đông của Southwest Expy
Hình này cho thấy khung cảnh của con đường ngay lúc đó hoặc sau ngày 6 tháng 4 năm 2020. Sau này sẽ không còn các làn đường xuyên suốt. Đường này sẽ có 1 làn đường quẹo trái, 1 làn đường xuyên suốt, 1 làn dành cho xe đạp, và 1 làn đường quẹo phải.

Chúng tôi sẽ tiếp tục cung cấp các thông tin cập nhật về các tiến triển của dự án này.

Xin cảm ơn quý vị đã dành thời gian để theo dõi.