Cập Nhập Số 4 Công Trình Đại Lộ Naglee

Công trình đại lộ Naglee đã chính thức khởi công. Những cột mốc sau đây là cái nhìn bao quát của lịch trình thi công

Tổng thời hạn của công trình: 8/2/2021 đến 11/3/2021

Chuẩn bị gia công vỉa hè: 8/2/2021 đến 17/2/2021

Lát lại vỉa hè: 17/2/2021 đén 6/3/2021

Kẻ vạch tạm thời: 24/2/2021 đến 6/3/2021

Kẻ vạch chính thức: 8/3/2021 đến 11/3/2021

Cảm ơn quý vị đã quan tâm đến công trình đại lộ Naglee. Chúng tối sẽ tiếp tục cập nhập tiến độ của công trình.