Cảm ơn ý kiến đóng góp của quý vị!

Chúng tôi rất trân trọng việc quý vị đã dành thời gian giúp đỡ chúng tôi quy hoạch và xây dựng tương lai của thành phố San Jose.

Qúy vị có muốn tìm hiểu và cung cấp phản hồi về những nỗ lực khác ở San José không? Vui lòng chọn một chủ đề: