Cải thiện hệ thống chiếu sáng, cơ sở hạ tầng xanh và làn đường ưu tiên cho xe đạp.

Chiến lược 4 đến 6 cho Kế Hoạch Tiếp Cận & Di Chuyển tập trung vào Cải Thiện Hệ Thống Chiếu Sáng, Cơ Sở Hạ Tầng Xanh và Làn Đường Ít Căng Thẳng Dành Cho Xe Đạp.