Các Phiên Lắng Nghe ở Trung Tâm Thành Phố

Kế hoạch Giao thông ở Trung tâm Thành Phố hiện đang được khởi động! Hãy đến chia sẻ suy nghĩ của bạn tại chuỗi các buổi lắng nghe cùng nhân viên của Thành phố. Các chủ đề bao gồm Vốn Chủ Quyền, Việc Đi Lại Quanh Trung Tâm Thành Phố, Nhà ở, Cao ốc Tòa nhà, Công viên và Không Gian Công Cộng. Các buổi lắng nghe này nhằm mục đích thu thập ý kiến ​​từ cộng đồng bao gồm suy nghĩ về điều kiện hiện có, nguyện vọng và mối quan tâm trong Khu vực Ga Diridon và Trung Tâm Thành Phố lớn hơn. Nhân viên của chúng tôi sẽ không trình bày trong những giờ làm việc mà thay vào đó quan tâm đến việc lắng nghe quan điểm của cộng đồng.

Vui lòng trả lời bất kỳ phiên nào dưới đây. Sẽ có 25 người tham gia tối đa mỗi phiên và những phiên mới có thể sẽ tăng thêm số lượng người tham gia tuỳ thuộc vào sự quan tâm của mọi người. Sau khi đăng kí, bạn sẽ nhận một email thông báo về trạng thái đăng kí của bạn.

Vốn Chủ Quyền

Thứ Bảy, ngày 25 tháng 7 năm 2020, 10-11 Giờ Sáng, Giờ Thái Bình Dương

Việc Di Chuyển Xung Quanh Trung Tâm Thành Phố

Thứ Ba, ngày 28 tháng 7 năm 2020, 12-1 Giờ Trưa, Giờ Thái Bình Dương

Nhà ở

Thứ Tư, ngày 5 tháng 8 năm 2020, 5: 30-6: 30 Giờ Chiều, Giờ Thái Bình Dương

Tòa Nhà Cao Ốc

Thứ Hai, ngày 10 tháng 8 năm 2020, 12-1 Giờ Trưa, Giờ Thái Bình Dương

Đăng kí để thảo luận về cao ốc toà nhà

Công Viên và Không Gian Công Cộng

Thứ Ba, ngày 18 tháng 8 năm 2020, 5:30 – 6:30 Giờ Chiều, Giờ Thái Bình Dương

Đăng kí để thảo luận về công viên và không gian công cộng