Các Nguyên Tắc Hướng Dẫn Cập Nhật cho Kế Hoạch Giao Thông Vận Tải Trung Tâm Thành Phố

Chúng tôi muốn cảm ơn đến quí vị, cư dân San José, đã cung cấp những phản hồi quý báu về các Nguyên Tắc của Kế Hoạch Giao Thông Trung Tâm Thành Phố trong buổi hội thảo vào tháng 11. Trong buổi hội thảo này, Thành phố đã trình bày bản phác thảo về hướng dẫn các nguyên tắc (xem bên dưới) và mở đầu cuộc trò chuyện để thảo luận về những điều thiếu sót hoặc cần điều chỉnh.

Một điểm mạnh của phản hồi là mong muốn để thấy sự quan tâm trong cộng đồng. Nếu không có ý thức chung để phát triển cộng đồng thì chúng ta không thể nào cải thiện chất lượng cuộc sống, làm cho các khu vực sống trở nên an toàn, lành mạnh, sôi động, và thoải mái. Ngoài ra, trong khi quyền bình đẳng được liệt kê như một nguyên tắc chỉ đạo hàng đầu trong kế hoạch, công chúng muốn xem cụ thể hơn về những nhóm nào sẽ được xem xét, và danh sách đề xuất dưới đây hiện đã được đưa vào.

Thành phố rất hứng khởi để xúc tiến bản hướng dẫn các nguyên tắc đã được cập nhật, cùng với sự hợp tác của quí vị, người dân San José:

Ưu tiên cá nhân: Bao gồm nhiều cá nhân hiện đang sống, làm việc và vui chơi ở San José trong nỗ lực lập kế hoạch và đặc biệt là vì nhu cầu của họ về an toàn, sức khỏe, phẩm giá, sự thoải mái, cộng đồng và hưởng thụ .

Địa điểm: Nâng cao tầm nhìn về một trung tâm thành phố sôi động, sáng tạo, và đáng sống với các cộng đồng lân cận hoàn chỉnh, độc đáo và phản ánh lịch sử đa dạng của Thành Phố chúng ta, dành cho mọi đối tượng thông qua đầu tư vào giao thông thông minh.

Công bằng: Hỗ trợ quyền tiếp cận công bằng, hợp lý, và toàn diện đến các địa điểm ở Trung Tâm Thành Phố San José cho tất cả người dân, người lao động và du khách đến San José ở mọi khả năng, lứa tuổi, chủng tộc, giới tính, và mức thu nhập. Đảm bảo rằng công bằng và nhu cầu của các nhóm dân cư thiệt thòi được đưa vào tất cả các khía cạnh của Kế hoạch.

Kinh tế: Thiết kế một hệ thống giao thông đa phương thức linh hoạt có thể hỗ trợ mọi người bằng mọi cách và trong việc phát triển kinh tế của trung tâm thành phố một cách có trách nhiệm.

Khí hậu: Hỗ trợ các mục tiêu về khả năng phục hồi trong Kế Hoạch Khí Hậu Thông Minh của Thành Phố, giảm số lượng chuyến đi bằng các phương tiện chở một người và tăng cường sử dụng các phương thức đi lại sạch sẽ.