Buổi họp cộng đồng trực tuyến về tuyến đường Fruitdale Avenue

This content is also available in: English (English) Español (Spanish)

Xin mời quý vị đóng góp ý kiến về dự án Cải tạo và Hoàn thiện tuyến đường Fruitdale Avenue. Vui lòng xem video thuyết trình và phản hồi thông qua bản khảo sát đính kèm.

Bản khảo sát về tuyến đường Fruitdale Avenue

  • Điều gì sẽ thúc đẩy quý vị đạp xe thường xuyên hơn trên tuyến đường Fruitdale Ave?

  • Hãy cho chúng tôi biết những gì quan trọng đối với quý vị.
  • Điều gì sẽ thúc đẩy quý vị đi bộ hoặc sử dụng phương tiện hỗ trợ di chuyển thường xuyên hơn trên tuyến đường Fruitdale Ave ?

  • Hãy cho chúng tôi biết những gì quan trọng đối với quý vị
  • Vui lòng nhập địa chỉ email của quý vị để được nhận tin tức mới. Chúng tôi sẽ chỉ sử dụng địa chỉ email của quý vị để gửi những cập nhật mới về dự án.