Buổi họp cộng đồng trực tuyến về tuyến đường 10th và 11th

This content is also available in: English (English) Español (Spanish)

Chúng tôi muốn lắng nghe ý kiến của quý vị về dự án Cải tạo và Hoàn thiện tuyến đường số 10th và 11th.
Vui lòng xem video dưới đây và chia sẻ suy nghĩ của quý vị thông qua bảng khảo sát của chúng tôi.
Qúy vị có bất kỳ câu hỏi, ý kiến, hoặc mối quan tâm nào về đề xuất thiết kế của chúng tôi?

Khảo sát cộng đồng về tuyến đường 10th và 11th

  • Nếu quý vị quan tâm về một địa điểm cụ thể, vui lòng chia sẻ nó với chúng tôi. Ngay cả những giao lộ/ngã tư đường cũng có thể được cân nhắc.
  • Vui lòng nhập địa chỉ email của quý vị để được nhận tin tức mới. Chúng tôi sẽ chỉ sử dụng địa chỉ email của quý vị để gửi những cập nhật mới về dự án.