Buổi họp cộng đồng trực tuyến về dự án San Antonio

Chúng tôi  thực hiện bài thuyết trình này để giải thích những thay đổi sắp đến trên tuyến đường San Antonio và chúng tôi rất muốn nhận được sự phản hồi từ quý vị sau khi xem xong. Chúng tôi cũng rất hân hạnh tiếp nhận ý kiến đóng góp về những thay đổi tiềm năng khác đang được cân nhắc cho tuyến đường này. Qúy vị có thể đọc tóm tắt về dự án tại đây.

This Survey is closed.