Bảo trì cơ sở hạ tầng cho xe đạp và người đi bộ, nơi để xe đạp và sự kết nối tuyến đường xe đạp.

Các chiến lược từ 7 đến 9 cho Kế hoạch tiếp cận & di chuyển tập trung vào Bảo trì cơ sở hạ tầng dành cho người đi bộ và xe đạp, chỗ để xe đạp và kết nối tuyến đường cho xe đạp.