Bảo trì cơ sở hạ tầng cho xe đạp và người đi bộ, nơi để xe đạp và sự kết nối tuyến đường xe đạp.

Ba chiến lược này tập trung vào việc bảo trì vỉa hè, làn đường dành cho xe đạp và đường mòn; tăng số lượng bãi đậu và giữ xe đạp; và kết nối các tuyến đường dành cho xe đạp. “Duy trì cơ sở hạ tầng dành cho người đi xe đạp và người đi bộ” tập trung vào các phương pháp như quét, thay thế các cột mốc và duy trì mặt đường bằng phẳng. “Nơi để xe đạp” có thể thêm tủ khóa cho xe đạp, giá để xe đạp và các bãi đậu xe đạp khác. “Tăng cường kết nối xe đạp” kết nối tốt hơn các tuyến đường dành cho xe đạp giữa các vùng lân cận và trung tâm hoạt động bằng cách thêm các làn đường ở những nơi cần thiết.

Kế Hoạch Tiếp Cận và Di Chuyển Chiến Lược 7-9

Chiến Lược 7: Bảo Trì Cơ Sở Hạ Tầng cho Người Đi Xe Đạp và Đi Bộ

Giúp việc đi xe đạp và đi bộ trở nên thoái mái bằng cách bảo trì cơ sở hạ tầng để giữ mọi thứ trong điệu kiện tốt.

Việc Bảo Trì có thể bao gồm:

  • Quét
  • Thay thế các cây cột
  • Sơn lại vạch kẻ đường
  • Duy trì mặt đường bằng phẳng
  • Cung cấp chất lượng tiếp cận như nhau cho các đường vòng

Chiến lược 8: Tiện Nghi Dành Cho Người Đi Xe Đạp Như Bãi Đậu Xe Đạp

Giúp di chuyển bằng xe đạp dễ dàng hơn bằng cách cung cấp giá để xe đạp an toàn và các bãi đậu xe đạp chất lượng tốt. Ở vỉa hè có không gian bị hạn chế, bãi đậu xe đạp có thể thay thế chỗ đậu xe trên đường phố. Mở rộng bãi đậu xe đạp có nhân viên miễn phí tại trong các cửa hàng xe đạp tại các trạm BART (bãi đậu xe đạp có người phục vụ).

Ví dụ: Khung đậu xe đạp, thanh sắt khóa xe đạp, ổ khóa / chỗ để xe đạp

Nguồn: SFMTA
Nguồn: BART

Chiến lược 9: Nâng Cao Kết Nối Xe Đạp

Giúp bạn hoàn thành các chuyến đi bằng xe đạp dễ dàng hơn bằng cách xây dựng các làn đường dành cho xe đạp được thiết kế tốt, kết nối liền mạch với nhau. Ưu tiên kết nối xe đạp giữa các khu vực lân cận và trung tâm thể thao.

Nguồn: Ngày 19 tháng 10 2020 Christopher Carey