Cập nhật về dự án Naglee Avenue # 3

Trong bản cập nhật này cho Dự án Đại lộ Naglee, quý vị có thể đọc về tiến độ xây dựng và các tác động thời tiết có thể xảy ra.

Cập nhật về dự án Fruitdale Avenue

Bản cập nhật này cung cấp thông tin về lịch trình xây dựng làn đường dành cho xe đạp trên Đại lộ Fruitdale. Dự án sẽ diễn ra vào mùa Xuân năm 2021 do sự chậm trễ không lường trước được trong các giai đoạn thiết kế của chúng tôi.

Cập nhật về dự án Naglee Avenue

Trong bản cập nhật lần này dành cho Dự án Naglee Avenue, quý vị có thể đọc phản hồi của chúng tôi đối với những câu hỏi và nhận xét được đóng góp trong cuộc khảo sát trực tuyến của chúng tôi.