Cập nhật Số 2 của Dự án Đường Fruitdale

Dự án Đường Fruitdale đòi hỏi bổ sung các vạch đường phía đông con đường Southwest Expressway. Các vạch đường bổ sung này là thiết yếu trong việc bảo đảm an toàn cho người lưu thông về hướng Tây trên đường Fruitdale. Các bạn sẽ thấy các vạch này được vẽ tạm thời trên đường kể từ ngày 6 tháng 4 năm 2021.

Đây là những gì chúng tôi đã lên kế hoạch cho năm 2021 cho việc xây dựng các lằn đường dành cho người đi xe đạp

Dự án Các Lằn Đường Cho Người Đi Xe Đạp đang được thi công. Bộ Giao Thông Công Chánh đang xem xét đánh giá 36 con đường để tìm hiểu về các tính khả thi của việc nâng cấp các lằn đường dành cho người đi xe đạp. Quá trình xem xét và đánh giá của chúng tôi bao gồm các công đoạn : phân tích các dữ liệu đã thu thập, vấn đề thiết kế các lằn đường dành cho người đi xe đạp, các ý kiến phản hồi từ cộng đồng, và vấn đề ngân sách.

Cập nhật về dự án Naglee Avenue # 3

Trong bản cập nhật này cho Dự án Đại lộ Naglee, quý vị có thể đọc về tiến độ xây dựng và các tác động thời tiết có thể xảy ra.

Cập nhật về dự án Fruitdale Avenue

Bản cập nhật này cung cấp thông tin về lịch trình xây dựng làn đường dành cho xe đạp trên Đại lộ Fruitdale. Dự án sẽ diễn ra vào mùa Xuân năm 2021 do sự chậm trễ không lường trước được trong các giai đoạn thiết kế của chúng tôi.

Cập nhật về dự án Naglee Avenue

Trong bản cập nhật lần này dành cho Dự án Naglee Avenue, quý vị có thể đọc phản hồi của chúng tôi đối với những câu hỏi và nhận xét được đóng góp trong cuộc khảo sát trực tuyến của chúng tôi.