Chiến dịch Personas

Kế hoạch Tiếp cận và Di chuyển nhằm giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu, giảm giao thông và cải thiện cách chúng ta đi lại. Một trong những cách tốt nhất để giải quyết những thách thức này bắt đầu bằng việc lắng nghe câu chuyện của các thành viên cộng đồng sống, làm việc và vui chơi ở San José. Chiến dịch Personas này sẽ ghi lại và kể câu chuyện của những người trong cộng đồng của chúng tôi. Những câu chuyện này sẽ giúp chúng tôi tạo ra một hệ thống giao thông toàn diện và dễ tiếp cận cho thành phố của chúng tôi.

Vòng hội thảo đầu tiên của AMP

Hiện đã có video từ vòng đầu tiên của hội thảo AMP được tổ chức vào tháng 11 năm 2020, bằng tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha và tiếng Việt.