Chiến dịch Personas

Kế hoạch Tiếp cận và Di chuyển nhằm giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu, giảm giao thông và…

Chiến Lược Kế Hoạch Truy Cập & Di Động

Đội ngũ Kế Hoạch Truy Cập & Di Động đã soạn ra một số chiến lược khả thi để đạt…

Giới thiệu Lực Lượng Đảm Bảo Công Bằng Giao Thông Vận Tải Mới

Sở Giao thông Vận tải Thành phố San José tự hào đưa ra thông báo về Lực Lượng Đảm Bảo…

Các Mục Tiêu Đã Được Cập Nhập Của Kế Hoạch Tiếp Cận & Di Động

Kế hoạch Tiếp Cận & Di Động; Di chuyển đã xác định chín mục tiêu tập trung vào giao thông…

Video của Hội Thảo số 1 về Kế Hoạch Giao thông ở Khu Vực Trung Tâm Thành Phố

Xin chân thành cảm ơn quý vị đã bỏ thời gian quý báu của mình để tham gia cùng chúng…

Vòng hội thảo đầu tiên của AMP

Từ ngày 12 tháng 11 đến ngày 19 tháng 11 năm 2020, Thành Phố tổ chức một chuỗi bao gồm…

Khảo sát về quy hoạch giao thông của trung tâm thành phố

Xin vui lòng tham gia khảo sát Quy hoạch Giao thông Vận tải Trung tâm Thành phố của chúng tôi…

Sự thay đổi trong cách chúng ta di chuyển nhờ Kế Hoạch Tiếp Cận & Lưu Thông

Bạn có biết rằng khoảng 63% lượng khí nóng lên toàn cầu của Thành Phố đến từ các hoạt động…