Survey sa Plano ng Transportasyon sa Downtown

Mangyaring gawin ang aming survey sa Plano ng Transportasyon sa Downtown upang matulungan kaming maunawaan ang iyong mga karanasan sa paglalakbay sa, mula, at sa loob ng bayan. Tutulungan kami nitong maunawaan ang mga pangangailangan ng komunidad para sa Plano ng Transportasyon sa Downtown.

  • Mangyaring piliin kung aling opsyon ang pinakamahusay na naglalarawan sa iyo.
  • Bago ang pandemyang COVID, gaano mo kadalas ginamit ang mga sumusunod na paraan bilang pangunahing paraan ng paglalakbay sa o upang makarating o makalibot sa Downtown San Jose?

  • Mangyaring pumili ng hanggang sa 3.
  • Gaano ka komportable at ligtas sa iyong mga anak, magulang, o lolo't lola, at ang mga sumusunod na paraan ng paglalakbay sa Downtown?

  • Mangyaring pumili ng hanggang sa 3.
  • Mangyaring pumili ng hanggang sa 3.
  • Mangyaring pumili ng hanggang sa 3.
  • Ilagay ang iyong email address upang makatanggap ng mga update. Gagamitin lamang namin ang iyong email address upang maipadala sa iyo ang mga update sa pagsisikap na ito.